Rok 2019/2020

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów zarządzanie pierwszego stopnia prowadzonego na Wydziale Ekonomicznym ZUT13.05.2019

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów uprawa winorośli i winiarstwo pierwszego stopnia prowadzonego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa13.05.2019

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku rolnictwo pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa13.05.2019

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów ogrodnictwo pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa13.05.2019

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kieunku studiów odnawialne źródła energii pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa13.05.2019