Rok 2019/2020

Uchwała w sprawie okreslenia opisow efektow uczenia się dla kierunku studiów projektowanie architektury wnętrz i otoczenia pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Budownictwa i Architektury10.07.2019

Uchwała w sprawie okreslenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów inżynieria środowiska pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Budownictwa i Architektury10.07.2019

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów budownictwo pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Budownictwa i Architektury10.07.2019

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów architektura i urbanistyka pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego naWydziale Budownictwa i Architektury10.07.2019

Uchwała nr 81 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę nr 76 senatu ZUT z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów chemia pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na WTiICh10.07.2019