Rok 2019/2020

Uchwała nr 105 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. 3.10.2019

w sprawie ustalenia programu studiów prowadzonych na kierunku informatyka dostosowanego do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała nr 104 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. 3.10.2019

w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, dostosowanych do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających się od roku 2019/2020

Uchwała nr 103 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. 3.10.2019

w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach: automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka, dostosowanych do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

 

 

Uchwała nr 102 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. 3.10.2019

w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach: biotechnologia, kynologia, zootechnika, dostosowanych do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

   

 

 

 

 

 

Uchwała nr 101 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. 3.10.2019

w sprawie ustalenia programów studiów prowadzonych na kierunkach: architektura i urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia dostosowanych do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020