Programy studiów

Uchwała w sprawie okreslenia Organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia sie poza systemem studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie30.07.2019