Opłaty

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi eduklacyjne w ZUT21.05.2019

Zarządzenie w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat, oraz za kształcenie na studiach podyplomowych lub kształcenie w innej formie21.05.2019

Opłaty 7.12.2018