Rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 119 Rektora ZUT z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 73 Rektora ZUT z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy14.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 118 Rektora ZUT z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 32 Rektora ZUT z dnia 7 maja 2012 r. sprawie warunków wydawania świadectw ukończenia studiów podyplomowych, wprowadzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych11.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 117 Rektora ZUT z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie11.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 116 Rektora ZUT z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego11.12.2018

ZARZĄDZENIE NR 115 Rektora ZUT z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2019 roku11.12.2018